Hem

HEJ, JAG HETER THOMAS FRENNING


Idag har förändringar mer och mer blivit att betrakta som ett normaltillstånd.

Men all förändring kräver förberedser, träning, uthållighet och mod.

Modet att lämna invanda rutiner och modet att tänja på sin bekvämlighetszon.


Allt bestående värde byggs inifrån och ut och det börjar alltid med dig som individ. I företag handlar det om kultur och struktur i en helhetssyn, där du som ledare måste se din roll i helheten.

Arbetet med att utveckla  ledarskap, medarbetarskap och genuina kundrelationer hänger ihop och du får maximal effekt om du har fokus på hela förloppet.


Alla ingredienser i formeln behövs, då genereras verklig växkraft och ökad försäljning med bibehållen lönsamhet.


VAD ÄR FRAMGÅNG FÖR DIG?


Jag vet, frågan är retorisk, men den är också relevant.  

Därför framgång betyder så många olika saker för så många olika människor i så många olika situationer i livet.

Någon förknippar framgång med att tjäna mycket pengar och att bli framgångsrik i sin karriär.

Och tro mig, jag har inget emot vare sig  mycket pengar eller att klättra på karriärsstegar.

Men om vi bara definierar framgång med ägodelar och de ögonblick då vi uppnår  rationella mål, lyckas med eller presterar något exceptionellt, då är jag rädd för att vi använder en alltför snäv måttstock. I så fall blir livet inte mer än de tillfällen när hjärtat glatt slog lite hastigare.

 

När måttstocken däremot antar proportionerna av en livsstil med värdegrunder som bygger på god etik och moral, värdighet, god hälsa och att skapa kärleksfulla relationer, då förmår den mäta framgång värd namnet.

Då omfattar framgång både livets toppar, med hjärtats hopplasteg, såväl som dalarna när man undrar om hjärtat ska orka slå fler slag över huvud taget.

"Svårigheten är inte att lära människor nya ideér

Det svåra är att få dem att överge de gamla"

Kontakta mig


Adress: Hövägen 56 - 263 53 LERBERGET

Email:   fortitudo@thomasfrenning.se

Mobil:   +46 708 68 46 79

WEB:    www.thomasfrenning.se